Auteur: admin

Fluiten proberen

Fluiten proberen

Zater­dag­mid­dag 16 maart is er van 14.00 tot 16.00 gele­gen­heid om de dwars­fluit vrij­blij­vend te komen pro­be­ren. Loop gewoon bin­nen, het is op Plein 3 van het Rozet.

Intermezzo

Intermezzo

Zater­dag 9 febru­a­ri pre­sen­teert Inter­mez­zo zich bij een con­cert van Huis­mu­ziek in het Post­the­a­ter. Aan­vang 15.00, gra­tis toe­gang.

Samenwerkingsproject

Samenwerkingsproject

Op zater­dag 16 febru­a­ri is er een samen­wer­kings­pro­ject van de Muziek­Ma­ke­rij, de Kunst­Ma­ke­rij en De Vloer op Plein 3 van het Rozet.Aanvang 14.30, toe­gang gra­tis.