Auteur: admin

Fluitlessen afgelast vanwege Corona virus

Fluitlessen afgelast vanwege Corona virus

Helaas, de Rozet heeft t/m 6 april haar deu­ren geslo­ten en dat bete­kent dat de les­sen en ensem­bles geen door­gang kun­nen vin­den. We pro­be­ren ver­van­gen­de opties te bie­den, check daar­voor je mail­box.

Neflac

Neflac


Op zon­dag 10 novem­ber speel­den bij­na hon­derd flui­tis­ten voor een tot de nok toe gevul­de con­cert­zaal in Oos­ter­beek.
Na een hele dag repe­te­ren met de Neder­land­se Fluit­aca­de­mie onder lei­ding van de solo­f­lui­tis­te van het con­cert­ge­bouw­or­kest Emi­ly Bey­non en docen­ten van Het con­ser­va­to­ri­um in den Haag pre­sen­teer­den de diver­se ensem­bles zich voor het publiek.