Categorie: Nieuws

Magnificat

Magnificat

Zater­dag 3 novem­ber spe­len wij met Con­cer­to Baroc­co in Emmen het Mag­ni­fi­cat van J.S. Bach. Wil je komen luis­te­ren, laat het even weten, dan geef ik je de details.

Concert Rozendaal

Concert Rozendaal

Ensem­ble Oos­ten­wind geeft een con­cer­tje op zon­dag 21 okto­ber in het kerk­je in Rozen­daal. Aan­vang 15.30. Op het pro­gram­ma wer­ken van o.a. Debus­sy en Dvo­rak.