Categorie: Nieuws

Samenwerkingsproject

Samenwerkingsproject

Op zater­dag 16 febru­a­ri is er een samen­wer­kings­pro­ject van de Muziek­Ma­ke­rij, de Kunst­Ma­ke­rij en De Vloer op Plein 3 van het Rozet.Aanvang 14.30, toe­gang gra­tis.

Magnificat

Magnificat

Zater­dag 3 novem­ber spe­len wij met Con­cer­to Baroc­co in Emmen het Mag­ni­fi­cat van J.S. Bach. Wil je komen luis­te­ren, laat het even weten, dan geef ik je de details.