Categorie: Uncategorized

Fluitdag 17 juni

Fluitdag 17 juni

Op zater­dag 17 juni heb­ben we een fluit­dag geor­ga­ni­seerd in de dorps­kerk in Schaarsbergen.

De beken­de flui­tist Ray­mond Honing zal met zowel ensem­ble Oos­ten­wind als ensem­ble Flui­ten­kruid ´s mid­dags repe­te­ren en ´s avonds con­cer­te­ren in zijn con­cert met als the­ma Natuur

Passieconcerten

Passieconcerten

Van­af 18 maart speel ik weer ver­schil­len­de Johan­nes en Mat­t­haüs Passionen.Misschien vind je het leuk te komen luis­te­ren? Hier vind je alle infor­ma­tie: https://www.barokorkestlasorpresa.nl/agenda.html