Docent

Docent

Remko van der Vegt

remko-van-der-vegt%e2%94%acannelies-van-der-vegt-34Rem­ko van der Vegt stu­deer­de fluit bij Rien de Ree­de, speel­de in het Neder­lands Bach Ensem­ble, Amster­dam Mozart Play­ers en Het Gel­ders Orkest. Tra­ver­so­les­sen volg­de hij bij Wil­bert Hazel­zet. Als tra­ver­sospe­ler maakt hij deel uit van Barok­or­kest ‘La Sorpresa’.
Rem­ko geeft fluit- en tra­ver­so­les in Arn­hem. Sinds 2015 maakt Rem­ko deel uit van het Arn­hem­se docen­ten­col­lec­tief de MuziekMakerij.
Ver­der bouwt Rem­ko his­to­ri­sche flui­ten. Ook voert hij repa­ra­ties uit, zowel aan moder­ne flui­ten als traverso’s. (www.remkovandervegt.nl)

Bel of mail voor een gra­tis proefles!
026 4453505 / 06 14297008