Lesvormen en tarieven

Lesvormen en tarieven

fluitles ArnhemHier­on­der vindt u een over­zicht van de les­vor­men en tarieven.
Daar­naast is in over­leg altijd een les­vorm op maat mogelijk.

De tarie­ven zijn gekop­peld aan de les­vorm en de lesduur.
Beta­ling is moge­lijk in ter­mij­nen, of voor­af voor het gehe­le jaar.

De les­sen wor­den gege­ven in het Rozet aan de Kortestraat.

Is het les­geld een pro­bleem? Er zijn drie moge­lijk­he­den voor finan­ci­ë­le ondersteuning:
1. De gemeen­te­lij­ke Gel­re­Pas
2. Jeugd­cul­tuur­fonds Arnhem
3. Stich­ting Leer­geld kan helpen!

Nieuw: OPSTAPCURSUS: een mini­cur­sus van 4 les­sen voor begin­nen­de leer­lin­gen tot 18 jaar.
Hier­na kan des­ge­wenst wor­den inge­schre­ven voor de regu­lie­re les. Kos­ten € 50,00.

Begin­nen­de leer­lin­gen (tot 18 jaar) kun­nen voor het eer­ste les­jaar zon­der kos­ten een fluit lenen. Daar­na advi­se­ren wij graag bij het huren of kopen van een fluit.

Bel of mail ons voor een gra­tis proefles!

Tarieven

tarie­ven per 1 sep­tem­ber 2023 t/m 31 augus­tus 2024

(4 betaal­ter­mij­nen)*

1e en 2e lesjaar

1e en 2e lesjaar ineens ter­mijn bedrag
36 duo­les­sen 30 min. € 480,00 € 125,00
36 duo­les­sen 45 min. € 680,00 € 175,00
36 les­sen 25 min. € 700,00 € 180,00
36 les­sen 30 min. € 800,00 € 205,00

 

van­af het 3e lesjaar

van­af het 3e lesjaar ineens ter­mijn bedrag
36 duo­le­s­les­sen 40 min. € 700,00 € 180,00
36 les­sen 25 min. € 720,00 € 185,00
36 les­sen 30 min. € 820,00 € 210,00

 

boven 18 jaar**  ***

boven 18 jaar ineens ter­mijn bedrag
36 les­sen 30 min. € 820,00 € 210,00
15 les­sen 45 min. € 540,00 € 140,00
15 les­sen 60 min. € 720,00 € 185,00
18 les­sen 30 min. € 420,00 € 110,00
18 les­sen 45 min. € 660,00 € 170,00
18 les­sen 60 min. € 820,00 € 210,00
10 les­sen 60 min. € 480,00 € 125,00
los­se les 60 min. € 55,00 n.v.t.

 

stu­den­ten**  ***

stu­den­ten ineens termijn­ bedrag
15 les­sen 45 min. € 500,00 € 130,00
10 les­sen 45 min. € 380,00 € 100,00

 

* betaal­da­ta: 1 sep­tem­ber, 1 decem­ber, 1 maart, 1 juni ** voor vol­was­se­nen van 21 jaar en ouder wor­den de bedra­gen ver­hoogd met 21% btw. ***  10-les­sen­kaar­ten zijn maxi­maal 1 cur­sus­jaar geldig
Gezins­kor­ting: indien u voor meer gezins­le­den les­sen afneemt krijgt u van Fluit­hof een kor­ting van 5% op het totaal­be­drag voor de lessen.

Con­tact­ge­ge­vens:
026 4453505/ 06 14297008

Bel of mail voor een gra­tis proefles!