17 juni

17 juni

Op zater­dag­avond 17 juni geeft de gewel­di­ge flui­tist Ray­mond Honing een kamer­mu­ziek­con­cert in het kerk­je in Schaarsbergen.
Het the­ma van het con­cert is “natuur”. In ver­schil­len­de bewer­kin­gen voor o.a. fluit, kla­ri­net, viool, alt­vi­ool, cel­lo en pia­no horen we de ‘Pas­to­ra­le’ van Beet­ho­ven, Debussy’s ‘Prélu­de à l’après-midi d’un fau­ne’ en ‘La Mer’, en  het mooie  ‘Le mer­le noir’ voor fluit en pia­no van Messiaen.
Met mijn flui­ten­sem­bles Flui­ten­kruid en Oos­ten­wind spe­len we ‑onder lei­ding van Ray­mond- in het voor­pro­gram­ma en mogen ver­vol­gens aan­slui­tend gra­tis het con­cert bijwonen.
Ensem­ble Oos­ten­wind speelt het eer­ste deel uit de Pas­to­ra­le Sym­fo­nie van Beet­ho­ven en ensem­ble Flui­ten­kruid speelt onder ande­re de Len­te van Vivaldi.
Comments are closed.