concert 3 september

concert 3 september

Op zater­dag 3 sep­tem­ber speel ik samen met Came­ra­ta Sor­pre­sa een con­cert in de Luther­se kerk in Utrecht.

We spe­len een pro­gram­ma met 18e eeuw­se wer­ken voor luit, tra­ver­so en strij­kers tij­dens de Inter­na­ti­o­na­le Luitdagen.

Met de beroem­de lui­tist Jadran Duncumb.
Infor­ma­tie en tic­kets https://www.luitdagen.nl/jadran-duncumb

 

Comments are closed.