Concert Koepelkerk

Concert Koepelkerk

affiche Oostenwind 2013
Afge­lo­pen zater­dag 22 juni gaf Ensem­ble Oos­ten­wind een con­cert in de Koe­pel­kerk. Een afwis­se­lend pro­gram­ma waar­in zowel het vol­tal­li­ge ensem­ble als klei­ne­re kamer­mu­ziek­be­zet­tin­gen te beluis­te­ren waren. Ook pia­no, kla­ve­cim­bel en cel­lo deden mee. De prach­tig geres­tau­reer­de kerk met zijn mooie akoes­tiek was goed gevuld met een enthou­si­ast publiek. 

Comments are closed.