KOPfestival succes!

KOPfestival succes!


Ensem­ble Oos­ten­wind deed mee aan het Klas­siek Open Podi­um fes­ti­val in Musis Sacrum. Het ensem­ble kreeg een leer­za­me en leu­ke mas­ter­class van HGO flui­tis­te Gud­run Bou­rel. Bij­zon­der eer­vol is de uit­no­di­ging die Oos­ten­wind ont­ving om in 2013 in de serie Klas­siek Open Podi­um een con­cert te ver­zor­gen. De pre­cie­ze datum wordt zo spoe­dig moge­lijk bekendgemaakt!

Comments are closed.