Fluitenkruid

Fluitenkruid

Het nieu­we jeugd flui­ten­sem­ble Flui­ten­kruid is bedoeld voor fluit­leer­lin­gen van­af het twee­de lesjaar.
Op 5 janu­a­ri is er een fami­lie­con­cert van het HGO in Musis Sacrum. Flui­ten­kruid zal voor­af­gaand aan dit con­cert optre­den in de “Instru­men­ten­tuin” in de foy­er van Musis Sacrum. De Instru­men­ten­tuin begint om 15.40 en het fami­lie­con­cert begint om 16.00.

Comments are closed.