Fluitlesmogelijkheden

Fluitlesmogelijkheden

LESSEN OP AFSTAND
De les­sen voor de jeug­di­ge fluit­leer­lin­gen zijn weer live in het Rozet.
Daar­naast blij­ven de digi­ta­le les­sen mogelijk,zoals het opstu­ren van opna­mes, zoom of sky­pe­les­sen.
Op ver­zoek spe­len wij als docen­ten graag een twee­de stem of pia­no­be­ge­lei­ding voor je in, zodat je ook thuis kan samen­spe­len.
We mer­ken dat dit goed werkt, al zien we natuur­lijk alle­maal uit naar het moment dat we weer ieder­een live kun­nen les­ge­ven.
We hou­den jul­lie op de hoog­te. Goe­de gezond­heid gewenst en ver­geet niet te genie­ten van de len­te!

Comments are closed.