GelrePas

GelrePas

Gelrepas 2015Gezin­nen met een inko­men tot 120% van de bij­stands­norm, kun­nen voor het deel­ne­men aan cul­tu­re­le acti­vi­tei­ten gebruik maken van de gemeen­te­lij­ke Gel­re­Pas. Kijk voor het aan­bod aan cur­sus­sen e.d. op de web­si­te van de GelrePas.
http://www.arnhem.nl/Wonen_en_leven/Werk_en_Bijstand/GelrePas
Kan er geen aan­spraak gemaakt wor­den op de Gel­re­Pas dan kan voor kin­de­ren en jon­ge­ren van 4 tot 18 jaar een aan­vraag voor finan­ci­ë­le onder­steu­ning gedaan wor­den bij het Jeugd­cul­tuufonds Arnhem.
http://www.jeugdcultuurfonds.nl/arnhem/

Comments are closed.