Magnificat

Magnificat

Zater­dag 3 novem­ber spe­len wij met Con­cer­to Baroc­co in Emmen het Mag­ni­fi­cat van J.S. Bach. Wil je komen luis­te­ren, laat het even weten, dan geef ik je de details. 

Comments are closed.