Oostenwind

Oostenwind

Ensem­ble Oos­ten­wind heeft een paar leu­ke con­cer­ten voor de boeg. Op zater­dag 28 janu­a­ri spe­len zij in Bos­koop, op 26 febru­a­ri in Koch (Duits­land), en eind april gaat het ensem­ble op tour­nee naar Rome waar maar liefst drie con­cer­ten zul­len plaatsvinden. 

Comments are closed.