Open Dag

Open Dag

Zon­dag 1 sep­tem­ber houdt het Kunst­be­drijf Open Huis in het nieu­we Rozet aan de Kor­te­straat. Van 12.00 tot 17.00 zijn er demon­stra­ties, work­shops en optre­dens. Ook Flui­ten­kruid zal zich laten horen!
In het fluit­lo­kaal is gele­gen­heid de dwars­fluit uit te pro­be­ren en vra­gen te stellen.Dwarsfluitensemble FluitenkruiD (2) (246x320)

Comments are closed.