Open Dag

Open Dag

Dwars (1)
Zon­dag 30 augus­tus werd het cul­tu­reel sei­zoen fees­te­lijk geo­pend in het Rozet. Tij­dens de open dag trad ook ensem­ble Flui­te­kruid op. Teke­naar Abe Borst was aan­we­zig en maak­te tij­dens het optre­den deze prach­ti­ge teke­ning van het ensemble.http://squabe.nl/

Comments are closed.