Passieconcerten

Passieconcerten

Con­cer­to Baroc­co treedt komend voor­jaar op in een serie Passieconcerten.

J. S. Bach: Johan­nes Passion

Vrij­dag 22 maart om 20:00 uur

Kem­pisch Kamer­koor en Con­cer­to Barocco
Diri­gent: Cees Wouters

R.K. kerk van O.L.Vr. Tenhemelopneming,
Kerk­plein 1
5541 KB Reusel
Voor­ver­koop: www.kempischkamerkoor.nl

Zater­dag 23 maart om 19:30 uur

Voka­l­en­sem­ble Anna Katharina
en Con­cer­to Barocco
o.l.v. Ralf Blasi
St. Nikolaus
Her­ren­straße 15
48167 Mün­ster (Wol­beck)

Zon­dag 24 maart om 19:30 uur

Pfar­r­kir­che Anna Katharina
Am Tüs­ken­bach 18
48653 Coesfeld

J.S.Bach: Mat­the­üs Passion

Woens­dag 27 maart om 19:30 uur

Kem­pen­koor
en Con­cer­to Baroc­co met
Jongenskoor
Jan Van Els­ac­ker (tenor — evangelist)
Ronald Dijkstra (bas — Christus)
Hil­de Cop­pé (sopraan)
Patrick Van Goet­hem (altus)
Joost van der Lin­den (tenor)
Pie­ter Hen­driks (bas)
Ralph Rous­se­au Meu­len­broeks (vio­la da gamba)
Diri­gent: Cees Wouters

St. Pet­rus­kerk
Markt, 5688 AJ Oirschot
Voorverkoop:
www.mattheus-oirschot.nl

Vrij­dag 29 maart om 19:00? uur

Con­cer­to Baroc­co met
Vocaal Ensem­ble Ex Arte en Con­cen­tus Cantzione
Jon­gens­koor basis­school Sint Jozef, Zieu­went, groep 8
Vin­cent Les­a­ge — evangelist
Dirk Snel­lings — Christus
Hil­de Cop­pé — Sopraan
Dani­ël Elgersma — Altus
Ivan Goos­sens — Tenor
Michiel Meij­er — Bas
Diri­gent: Emi­le Engel

Sint Weren­fri­dus­kerk,
Dorps­straat 41
7136 LG Zieuwent
Voor­ver­koop: www.paaspopklassiek.nl

Comments are closed.