Passies

Passies

fluiten in Parijs
Het pas­sie­sei­zoen is weer aan­ge­bro­ken! Van 20 maart t/m 3 april wer­ken Rem­ko en Ger­dien mee aan zeven pas­sie­con­cer­ten in bin­nen- en bui­ten­land. Wil je een keer komen luis­te­ren naar deze prach­ti­ge muziek van J.S. Bach?

Hier­on­der vind je een over­zicht van alle concerten: 

 
 
 

za 21 mrt 20:00 — 23:00
Johan­nes Pas­si­on J.S. Bach o.l.v. Yt Nicolai
Wes­ter­kerk Amster­dam
zo 22 mrt 15.15 ‑18.15
Johan­nes Pas­si­on J.S. Bach o.l.v. Yt Nicolai
Berg­kerk Deven­ter
Galakoor,VocaMe
Con­cer­to Barocco

Leo­nie van Veen — sopraan
Oscar Ver­haar — altus (Amster­dam)
Andrew Hal­lock – altus (Deven­ter)
Henk Gun­ne­man- tenor, evangelist
Harald Quaaden – tenor, aria’s
Erks Jan Dek­ker – bas, Christus.
Sinan Vural – bas, aria’s

Toe­gang € 25 ; Voor­ver­koop € 23 ; Stu­den­ten € 18

do 26 mrt 20.00- 22.30
Johan­nes Pas­si­on J.S. Bach o.l.v. Ralf Blasi
Liebfrauenkirche
Überwasserkirchplatz
48143 Mün­ster
zo 29 mrt 19:30 – 22.00
Johan­nes Pas­si­on J.S. Bach o.l.v. Ralf Blasi
Anna Kather­i­na Emmerick
Emme­rick­weg 20
48653 Coe­sfeld

Evan­ge­list: Michael Berner
Ber­na­det­te Schä­fer, Sopran
Brit­ta Stre­ge, Alt
Frie­d­rich Möl­ler, Bass (Jes­us­wor­te)
Maxi­mi­li­an Kra­mer, Bass
Voka­l­en­sem­ble Anna Katharina
Het Ann­ka­thrijn­se Orkest 

za 28 mrt 19.00 – 22.30
Mat­the­üs Pas­si­on J.S. Bach o.l.v. Mari­on Bluthard
Nieu­we Kolk Assen
Wei­ers­straat 1
Assen
C.O.V. Assen, Kiel­zog Boys Choir
Con­cer­to Barocco

Michael Ber­ner Evangelist
Robert Muu­se Christus
Clau­dia Cou­wen­bergh sopraan
Bar­na­bás Hegyi altus
Wiard Wit­holt bas

woens­dag 1 april 2015, aan­vang 19.30 uur
Mat­thäus Pas­si­on J.S. Bach o.l.v. Cees Wouters
Sint-Pet­rus­ba­si­liek in Oir­schot
Kempenkoor
Con­cer­to Barocco
Jon­gens­koor Dalfsen

Jan van Els­ac­ker, tenor (Evan­ge­list)
Huub Claes­sens, bas (Chris­tus)
Hil­de Cop­pé, sopraan
Dave ten Kate, altus
Mat­t­ijs Hoog­en­dijk, tenor
Mit­chell Sand­ler, bas
Ralph Rous­se­au Meu­len­broeks, vio­la da gamba
Kaartverkoop
Toe­gang: €75 / €45 / €35 / €20
Inclu­sief: pau­ze­drank­je en programmaboekje

vrij 3 april 19.30 uur
Mat­thäus Pas­si­on J.S. Bach o.l.v. Emi­le Engel
Sint Weren­fri­dus­kerk Zieu­went
Vocaal Ensem­ble Ex Arte en Con­cen­tus Cantzi­o­ne, leer­lin­gen­koor basis­school St Jozef Zieu­went groep 8 en leer­lin­gen brug­klas Marianum
Con­cer­to Barocco

Vin­cent Les­a­ge — Evangelist
Rick Zwart — Christus
Hil­de Cop­pé — Sopraan
Bar­na­bás Hegyi — Altus
Michael Ber­ner — Tenor
Michiel Meij­er — Bas
Kaar­ten € 45 inclu­sief con­sump­ties, tekst­boek­je en kussen
Uit­leg Mat­thäus Pas­si­on: zon­dag 22 maart om 11.00 uur bij Het Wit­te Paard te Zieuwent

Comments are closed.