Start lessen

Start lessen

Van­af 1 sep­tem­ber gaan we weer begin­nen met de fluit­les­sen! Er is nog ruim­te voor enke­le nieu­we leer­lin­gen. Mijn les­da­gen zijn maan­dag, woens­dag en zater­dag­och­tend. Neem gerust con­tact op via het con­tact­for­mu­lier of vraag een gra­tis proef­les aan. 

Comments are closed.