Start nieuwe seizoen

Start nieuwe seizoen

Van­af maan­dag 9 sep­tem­ber star­ten de fluit­les­sen weer! Je bent dan van har­te wel­kom op je oude les­dag en ‑tijd.
Daar­na maken we in over­leg het nieu­we roos­ter. Ook de ensem­bles star­ten met­een in de eer­ste lesweek.
Nieu­we leer­lin­gen krij­gen tij­dig bericht over hun eer­ste les. WinterconcertMuzehof2012-250

Comments are closed.