Traversodag

Traversodag


Zater­dag 6 april orga­ni­seert de Fluit­hof een tra­ver­so­dag in de Waal­se Kerk in Arn­hem. We stu­de­ren met een vijf­tal fluit­hof-tra­ver­so­leer­lin­gen een kwin­tet van Bois­mor­tier in en ook een aan­tal trio- en solo­so­na­tes met klavecimbel.
De dag wordt afge­slo­ten met een con­cert om 20.00. Hier­aan zul­len ook Pie­ter Jan Bel­der en enke­le van zijn kla­ve­cim­bel­leer­lin­gen mee­wer­ken. Natuur­lijk staat het kwin­tet van Bois­mor­tier op het pro­gram­ma en Rem­ko zal samen met Pie­ter Jan een Bach sona­te uit­voe­ren. De toe­gang is gratis.

Comments are closed.