Concerten Trio Alt

Concerten Trio Alt

20140829_175448Trio Alt heeft een onge­wo­ne bezet­ting: naast de “gewo­ne” dwars­fluit wor­den ook alt- en bas­fluit bespeeld, soms bege­leid door pia­no. De spe­lers zijn Rem­ko van der Vegt, Pip van Steen en Frans van Geffen.

Dit week­end kun je het trio horen in twee leu­ke con­cer­ten met een ver­ras­send programma: 

22 novem­ber 20.15
Sloet­straat 3 6524 AR Nijmegen
zaal open 19.45

23 novem­ber 15.00
in pia­no­win­kel de Weijer
Spoor­straat 37, 6953 BW Dieren
zaal open 14.30

Pro­gram­ma:

J.S.Bach Gold­berg Vari­a­ties, selectie
J. Haydn Lon­do­ner Trio nr 1
I.Clarke Maya
pauze
J.S.Bach Inven­ti­o­nen, selectie
M. Ravel Pavane
O.Bruning Soliloqui
P. van Steen selec­tie uit Euro­s­ui­te en Trios

entree € 10,-
reser­ve­ren:

Comments are closed.