Verhuisd naar Rozet

Verhuisd naar Rozet

rozet-1Na maan­den van voor­be­rei­ding is het zover: het Kunst­be­drijf is ver­huisd naar Rozet. Alle Fluit­hofles­sen en ensem­ble­re­pe­ti­ties vin­den van­af deze datum plaats in dit prach­ti­ge gebouw.
Met een Open Huis is op zon­dag 1 sep­tem­ber Rozet geo­pend voor publiek. Door het hele gebouw en bui­ten op het plein waren vele acti­vi­tei­ten geor­ga­ni­seerd en meer dan 5.000 men­sen heb­ben Rozet bezocht. Ook ensem­ble Flui­ten­kuid trad op. Het was een fan­tas­ti­sche dag! 

Comments are closed.