Samenspel

Samenspel

Naast het samen­spel wat plaats­vindt bin­nen de les, met mede­leer­lin­gen en/of met de docent, biedt de Fluit­hof voor zowel begin­nen­de als gevor­der­de fluit­leer­lin­gen de vol­gen­de samenspelmogelijkheden.

voor kinderen en jongeren
prijs
Flui­ten­kruid

ma 16.00–16.45

€ 110,00 32 les­sen naar aan­meld­for­mu­lier

 

voor volwassenen
prijs
Oos­ten­wind
(voor gevor­der­de fluitisten)ma 20.15- 21.15
€ 275,00 36 les­sen naar aan­meld­for­mu­lier
 

 

 

 

 

Facebook­pa­gi­na Oos­ten­wind: facebook.com/fluitensemble

Alle prij­zen zijn per deel­ne­mer voor de hele cur­sus en excl. BTW (voor deel­ne­mers boven de 21).

Het Kunst­be­drijf biedt daar­naast ver­schil­len­de ensem­bles voor aller­lei doelgroepen.
Voor infor­ma­tie en aan­mel­ding: kunstbedrijfarnhem.nl

 

Bel of mail ons om een keer­tje vrij­blij­vend te komen luis­te­ren of meespelen!
026 4453505/ 06 14297008