Tabellen test

Tabellen test

fluitles ArnhemHier­on­der vindt u een over­zicht van de les­vor­men en tarieven.
Daar­naast is in over­leg altijd een les­vorm op maat mogelijk.

De tarie­ven zijn gekop­peld aan de les­vorm en de lesduur.
Beta­ling is moge­lijk in ter­mij­nen, of voor­af voor het gehe­le jaar.

De les­sen wor­den gege­ven in het Rozet aan de Kortestraat.

Is het les­geld een pro­bleem? Er zijn drie moge­lijk­he­den voor finan­ci­ë­le ondersteuning:
1. De gemeen­te­lij­ke Gel­re­Pas
2. Jeugd­cul­tuur­fonds Arnhem
3. Stich­ting Leer­geld kan helpen!

Nieuw: OPSTAPCURSUS: een mini­cur­sus van 4 les­sen voor begin­nen­de leerlingen.
Hier­na kan des­ge­wenst wor­den inge­schre­ven voor de regu­lie­re les. Kos­ten € 45,00.

Bel of mail ons voor een gra­tis proefles!

Tarieven

tarie­ven per 1 sep­tem­ber 2017 t/m 31 augus­tus 2018

 

1e en 2e lesjaar
(4 betaal­ter­mij­nen)* ineens ter­mijn bedrag
duo­les 30 min.
€ 450,00 € 115,00
indi­vi­du­e­le les 20 min. € 575,00 € 145,00
indi­vi­du­e­le les 25 min.
€ 650,00 € 165,00
indi­vi­du­e­le les 30 min.
€ 750,00 € 190,00
van­af het 3e lesjaar
(4 betaal­ter­mij­nen)* ineens ter­mijn bedrag
duo­les 40 min. / tri­oles 50 min.
€ 575,00 € 140,00
indi­vi­du­e­le les 25 min.
€ 675,00 € 170,00
indi­vi­du­e­le les 30 min.
€ 775,00 € 195,00

 

 

 

Tarieven

tarie­ven per 1 sep­tem­ber 2017 t/m 31 augus­tus 2018

1e en 2e lesjaar
(4 betaal­ter­mij­nen)* ineens ter­mijn bedrag
duo­les 30 min.
€ 450,00 € 115,00
indi­vi­du­e­le les 20 min. € 575,00 € 145,00
indi­vi­du­e­le les 25 min.
€ 650,00 € 165,00
indi­vi­du­e­le les 30 min.
€ 750,00 € 190,00
van­af het 3e lesjaar
(4 betaal­ter­mij­nen)* ineens ter­mijn bedrag
duo­les 40 min. / tri­oles 50 min.
€ 575,00 € 140,00
indi­vi­du­e­le les 25 min.
€ 675,00 € 170,00
indi­vi­du­e­le les 30 min.
€ 775,00 € 195,00
boven 18 jaar**
(4 betaal­ter­mij­nen)* ineens ter­mijn bedrag
indi­vi­du­e­le les 30 min.
€ 775,00 € 195,00
1 x per 14 dagen 30 min.
€ 425,00 € 110,00
1 x per 14 dagen 45 min.
€ 600,00 € 155,00
1 x per 14 dagen 60 min.
€ 775,00 € 195,00
10-les­sen­kaart 60 min. individueel*** € 475,00 € 120,00
10 les­sen­kaart 60 min. duoles € 275,00 n.v.t.
10 les­sen­kaart 60 min. trioles € 200,00 n.v.t.
los­se les 60 min.
€ 50,00 n.v.t.
stu­den­ten**
(4 betaal­ter­mij­nen)* ineens termijn­ bedrag
15 les­sen 45 min. + Oostenwind € 650,00 € 165,00
15 les­sen 45 min.
€ 450,00 € 115,00
10 les­sen 45 min. + Oostenwind € 525,00 € 135,00
10 les­sen 45 min.
€ 325,00 € 85,00


* betaal­da­ta: 1 sep­tem­ber, 1 decem­ber, 1 maart, 1 juni** voor vol­was­se­nen van 21 jaar en ouder wor­den de bedra­gen ver­hoogd met 21% btw.*** 5- en 10-les­sen­kaar­ten zijn maxi­maal 1 cur­sus­jaar geldig
Gezins­kor­ting: indien u voor meer gezins­le­den les­sen afneemt krijgt u van Fluit­hof een kor­ting van 5% op het totaal­be­drag voor de lessen.

Con­tact­ge­ge­vens:
026 4453505/ 06 14297008

Bel of mail ons voor een gra­tis proefles!